Godlo Norbertinum
Strona główna
Norbertinum
ul. Długa 5
20-346 Lublin
tel. 81 744 11 58
fax 81 744 11 48
E-MAIL

Drukarnia

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Wykonujemy usługi poligraficzne w technice offsetowej w zakresie produkcji:

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu materiału (opracowanie redakcyjne, projekt graficzny, skład i formatowanie komputerowe, naświetlenie). Prowadzimy produkcję nisko- i wysokonakładową. Zapewniamy dobrą jakość produkcji.

Osoba odpowiedzialna: Prezes Norbert Wojciechowski