ks. Andrzej Wierciński
ks. Andrzej Wierciński

Ks. prof. dr hab. Andrzej Wierciński

(ur. 1961)

 

Urodził się 10 marca 1961 r. w Białymstoku. Filozof, teolog, poeta. Doktoryzował się z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1986-1992 mieszkał i pracował naukowo we Freiburgu i Br., Londynie, Bostonie i w Berkeley, 1993-1997 w Monachium. Doktorat z teologii uzyskał w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Od 1997 r. przebywał w Toronto (m.in. visiting scholar na University of Toronto). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji); profesor Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in Breisgau. Jest autorem wielu rozpraw z zakresu hermeneutyki, metafizyki, teologii dogmatycznej i filozofii religii. Obok pracy naukowej tworzy poezję; opublikował m.in.: Nie wyschnie ta woda (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988), Kelner w czerni (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989), Potem będziemy się smucić (Wadhurst: Elan & Son, 1989), Siedem kleksów - Sieben Flecken (Wadhurst: Elan & Son, 1989), Podglądanie przez chmury (Wadhurst: Elan & Son, 1989), Nieprzystawalność losów – Unvereinbarkeit der Geschicke (Wadhurst: Elan & Son, 1990), Popadając w zdumienie – Ins Staunen geraten – Falling into Astonishment (Wadhurst: Elan & Son, 1991), Poszukiwanie napięć – Looking for Tension – Suche nach Spannung (Wadhurst: Elan & Son, 1992), Pozostają lilie – Die Lilien bleiben – The Lilies Remain (Guernsey: Elan & Son, 1995), Kolory wody – Farben des Wassers – Colours of Water (Guernsey: Elan & Son, 1997), Tunele i mosty – Tunnels and Bridges – Tunnels und Brücken (Lublin: Norbertinum, 2000), Rozmazany horyzont. Wiersze wybrane 1988-2000 (Lublin: Norbertinum, 2000), Muted Horizon. Selected Poems 1988-2000 (Lublin: Norbertinum, 2000), Abgetönter Horizont. Ausgewählte Gedichte 1988-2000 (Lublin: Norbertinum, 2000).