Tadeusz Edward Domański
Tadeusz Edward Domański

Prof. Tadeusz Edward Domański

(1922-2004)

 

Absolwent KUL, wychowanek prof. Juliusza Kleinera. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego i stypendium Rządu Francuskiego, od 1948 roku mieszkał i pracował we Francji. Po uzyskaniu tytułu doktora na Universite de Paris VIII został wykładowcą tejże uczelni oraz Institut National des Langues et Civilisations Orientales. W swoich wykładach, publikacjach, działalności w stowarzyszeniach kultywował żywotność języka i tradycji polskich, pamięć o zasłużonych dla Francji i Polski Rodakach, o pomnikach, pamiątkach historycznych, wiążących oba kraje.

Książki autora:

Biografia Rosy Bailly, francuskiej działaczki społecznej i pisarki zafascynowanej Polską.