Wanda Kocięcka
Wanda Kocięcka

Prof. dr hab. Wanda Kocięcka

(ur. 1930)

 

Urodziła się 2 sierpnia 1930 roku na Kresach Wschodnich, na Wileńszczyźnie, w pobliżu jeziora Narocz. Tam przeżyła czas drugiej wojny światowej, a po jej zakończeniu została przesiedlona wraz z całą rodziną na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia z dzieciństwa opisała w książce Oddajcie mi Świętego Mikolaja! (Poznań 1993, 1999, Lublin 2006, 2012), natomiast dzieje przesiedlenia oraz zmagania o swoje miejsce w nowej, powojennej rzeczywistości w kraju i w świecie – w książce Spacer z cieniami, czyli historia bez zakończenia (Poznań 2005). Studia medyczne (1949-1954) odbyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozpoczęła pracę w Oddziale Zakaźnym Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (1954-1962), uzyskując specjalizację II stopnia w chorobach zakaźnych. W 1962 roku podjęła pracę w Klinice Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Poznaniu. Do czasu przejścia na emeryturę była związana z poznańską Uczelnią jako lekarz klinicysta, pracownik dydaktyczny, naukowiec, w latach 1979-1987 i 1996-2000 kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i na szczeblu międzynarodowym, autorką licznych prac badawczo-naukowych. Odbyła wiele podróży naukowych, a niektóre przeżycia i refleksje, których one dostarczyły, zawarła w książce Podróż z Europą w sercu (Poznań 2001). Swoje przywiązanie do wartości rodzinnych, religijnych i tradycji narodowej starała się wyrażać w licznych publikacjach oraz w działalności w ramach wielu stowarzyszeń i organizacji. W książce Pęknięte ogniwa. Rozmowy z przeszłością (Lublin 2011) na podstawie indywidualnych biografii opisała losy pokolenia mieszkającego przed wojną na Kresach Wschodnich, wychowanego w miłości do ojczyzny, naznaczonego doświadczeniem tułaczej wędrówki w czasie wojny. Z głębokiej symbiozy lekarskiego powołania i pasji podążania śladami Polaków pozbawionych ojczyzny przez sowieckiego okupanta zrodziła się książka Pamięć o tułaczej drodze zesłańców. Niszczycielska siła chorób zakaźnych i tropikalnych (Lublin 2022). Swoim zainteresowaniom humanistycznym dawała wyraz w licznych publikacjach akademickich i literackich. Całokształt pracy klinicznej i badawczo-naukowej (także w okresie po przejściu na emeryturę) ujęła w książce Medycyna, nauka i czas nadchodzącej wolności. Dokument i kalendarium 1954-2000 (Poznań 2016).

 

Rozmowa z prof. dr hab. Wandą Kocięcką w 100-lecie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (17.11.2020). Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Jarosław Kocięcki, syn Pani Profesor.