Alina Siomkajło

Alina Siomkajło

Historyk i krytyk literatury, badacz emigracji polskiej, lektor języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej KUL, w latach 1967–1973 asystent prof. Cz. Zgorzelskiego przy Katedrze Historii Literatury Polskiej KUL. Doktoryzowała się w 1978 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1979–1980) i w Zakładzie Historii Literatury Polskiej UMCS (1982–1985). Od 1985 r. przebywa w Wielkiej Brytanii. Wykładała w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, prowadziła kursy literackie w środowisku polskiego Londynu. Autorka książek: Ewolucja epigramatu (od początków Romantyzmu w Polsce) (1983), Od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej (1986) oraz ponad 300 publikacji naukowych i popularnych w krajowych i emigracyjnych wydawnictwach.

Wydawnictwo Norbertinum:

  • Stan edukacji i oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii (2003)
  • Widma przeszłości (2004)
  • Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (tom I, 2010; redakcja)
  • Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (tom II, 2011; redakcja)
  • Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (tom III, 2013; redakcja)