Mieczysława Łysik

Mieczysława Irena Łysik (z d. Malawska)

Urodziła się 16 stycznia 1932 r. we wsi Albigowa (pow. Łańcut, obecnie woj. podkarpackie). Jej rodzice – Mieczysław Jan Malawski i Maria Malawska z d. Pikulicka – byli nauczycielami. Matka była rodowitą lwowianką, a we wczesnym dzieciństwie zamieszkała wraz z rodzicami w Przemyślu (dziadek autorki pracował na austriackiej kolei), gdzie spędziła młodość i ukończyła Seminarium Nauczycielskie ss. Benedyktynek. Ojciec autorki urodził się w Złoczowie (woj. tarnopolskie). W 1920 roku nabył gospodarstwo we wsi Sarańczuki (pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie), gdzie pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły dla miejscowych ukraińskich dzieci i gdzie zamieszkała rodzina Malawskich. Był też oficerem rezerwy. Jesienią 1939 r., po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, schronił się u siostry żony w Przemyślu, aby uniknąć aresztowania. W Sarańczukach pozostała autorka i jej matka Maria Malawska, nauczycielka w szkole ukraińskiej. 10 lutego 1940 r. Maria Malawska i jej córka zostały aresztowane, a następnie zesłane do posiołku Janczer w permskiej obłasti na Syberii, gdzie spędziły 4 lata. Mieczysław Malawski, zaniepokojony brakiem wiadomości od żony, powrócił do Sarańczuk, gdzie został aresztowany przez NKWD i uwięziony. Zwolniony po serii przesłuchań, wkrótce zmarł z wycieńczenia i chorób. W maju 1944 r. Maria Malawska razem z córką zostały przewiezione wraz z transportem innych Polaków na południe, na stepy, do wsi Górianowka w okolicach Saratowa. Stamtąd 25 marca 1946 r. zostały repatriowane do Polski. Osiedliły się w ówczesnym województwie szczecińskim, we wsi Wołowiec; w pobliskim Nowogrodzie (obecnie Nowogard) autorka ukończyła szkołę podstawową i średnią. W 1952 r. rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej, przerwane z powodu choroby i śmierci matki w sierpniu 1953 r. Podjęła pracę w biurze projektów, kończąc w tym czasie dwuletnie studium architektoniczno-budowlane. W 1987 r. odeszła na emeryturę. Wspomnienia z Sybiru są zapisem jej syberyjskiej odysei, hołdem złożonym Rodzicom, szczególnie Matce, za ocalenie i towarzyszenie w trudnej szkole życia.

Książki autora: