Ondrej Stefanak
Ondrej Stefanak

Dr Ondrej Stefanak

Jest księdzem diecezji spiskiej w północnej Słowacji i wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym i Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Magisterium z teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (2004), doktorat nauk humanistycznych z zakresu socjologii na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie (2008). Jest członkiem Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego przy Słowackiej Akademii Nauk oraz zajmuje się przede wszystkim socjologią religii i moralności.