ks. Andrzej Woch
ks. Andrzej Woch

Ks. kan. dr Andrzej Woch (ur. 1965)

Urodził się 31 marca 1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. Szkołę podstawową ukończył w 1980 r. w Wożuczynie. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Po egzaminie maturalnym w 1984 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i podjął studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1990 r. obronił pracę magisterską w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu na temat: Znaczenie tekstów starotestamentalnych w Liście św. Pawła do Galatów (pod kierunkiem o. prof. dra hab. Hugolina Langkamera), otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa prof. dra hab. Bolesława Pylaka oraz rozpoczął pracę duszpasterską.
W 1993 r. decyzją Księdza Biskupa został skierowany na studia pedagogiczne, jednocześnie pracując w duszpasterstwie. Pełnił funkcje: Wizytatora Nauki Religii, Dekanalnego Duszpasterza Nauczycieli, Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży.
Po ukończeniu studiów pedagogicznych podjął studia doktoranckie w Katedrze Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uwieńczone w 2012 r. napisaniem i obroną pracy doktorskiej Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina 1918-1939, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandra.
W 2006 r. rozpoczął pracę duszpasterską, jako proboszcz w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzu. W 2010 r. został mianowany Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej w Księżomierzu, Wizytatorem Archidiecezjalnym i Duszpasterzem Nauczycieli.
Rezultatem jego pracy naukowej jest kilkanaście artykułów z zakresu pedagogiki porównawczej.

Książki autora: