Henryk Kanikuła
Henryk Kanikuła

Henryk Kanikuła

(ur. 1925)

 

Urodził się w 1925 r. na Kresach Wschodnich w rodzinie żandarma-policjanta. Wychowany w duchu wiary i patriotyzmu, rozmiłowany w ziemi wołyńskiej, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. Po przeszło trzyletnim pobycie na deportacji w stepach północnego Kazachstanu, jako dezerter z Armii Czerwonej, a jednocześnie ochotnik „Kościuszkowiec” Ludowego Wojska Polskiego w Riazaniu razem z frontem powrócił do kraju. W 1952 r. zaliczył wieczorowe studia ekonomiczne w Katowicach; przez kilkanaście lat piastował kierownicze stanowiska w różnych przedsiębiorstwach. W latach 1973-1981 pracował w Hucie Katowice, gdzie również był stałym korespondentem tygodnika „Głos Huty Katowice”, publikując na jego łamach relacje i wspomnienia kombatantów różnych ugrupowań. Był także współredaktorem „Radia Studia”.

Kurhan Polki jest jego pierwszą książką. Jej tytuł nawiązuje do grobu zmarłej na zesłaniu matki biskupa poznańskiego; grób ten pozostał jako nieznany kurhan na dalekiej syberyjskiej ziemi.

Książki autora:

Wspomnienia z Kazachstanu