Guido Parisi
Guido Parisi

Guido Lauro Parisi

 

Urodził się we Włoszech, w miejscowości Sparanise (CE) w regionie Kampania. Po uzyskaniu dyplomu z Języków Obcych i Literatury w Instituto Orientale w Neapolu ukończył służbę wojskową jako oficer, zdobywając stopień kapitana. Następnie rozpoczął karierę jako nauczyciel w szkołach włoskich, a także jako wykładowca języka włoskiego na zagranicznych uniwersytetach (Wilno, Kowno, Ottawa, Turku, Katowice). Przez wiele lat pracował jako attaché kulturalny w ambasadach, między innymi w Wilnie i Ottawie. Założyciel włoskiego Stowarzyszenia Dante Alighieri w Katowicach, gdzie przez 10 lat pełnił funkcję prezydenta. Obecnie jest jego honorowym członkiem.

Nagrodzony za swoją twórczość i działalność społeczno-kulturalną przez wiele instytucji, między innymi przez włoskie stowarzyszenie Italians in the World za szczególne zasługi w rozpowszechnianiu języka i kultury włoskiej poza granicami swojego kraju (Campobasso, 30 września 2018 roku).

W czasie swojej kariery za granicą poświęcił się m.in. teatrowi psychopedagogicznemu, który służył jako narzędzie do nauczania języka włoskiego.

Jego książki, dedykowane głównie młodemu czytelnikowi, były publikowane przez znane wydawnictwa we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Dotychczas opublikował: Annotazioni e Rimembranze (Milano: Editrice Italia Letteraria, 1981), Sipario sul sole (Milano: Editrice Italia Letteraria, 1984), Occhi di luna (Napoli: Liguori Editore, 1988), Voglia d’Europa (Napoli: Liguori Editore, 1990), Passengers through time (Napoli: Liguori Editore, 1995), L’unopermillediundante (Milano: Montedit, 2003), Emotions of a Book (Troubador Publishing, UK, 2016), Identities Rediscovered (Troubador Publishing, UK, 2017), Attori e no. Rappresentazioni (Mantova: Il Rio, 2018), Attori e no. La pioggia nel pineto (Mantova: Il Rio, 2019), Quella notte in Polonia – 1 aprile 2005 (Napoli: Pathos Edizioni, 2020). Ta ostatnia ukazała się w przekładzie na język polski: Tamtej nocy w Polsce, przeł. Magdalena Ryder (Norbertinum: Lublin, 2022).

Książki autora:

Powieść o zbrodni i Miłosierdziu