Łukasz Marcińczak
Łukasz Marcińczak

dr Łukasz Marcińczak

(ur. 1971)

 

Urodził się w 1971 r. w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Autor zbioru poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002) oraz tomu dociekań losologicznych Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013), współredaktor książek: Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo sentiens – człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). Stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. 

  W 2010 roku odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W 2014 r. otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na realizację projektu artystycznego.