ks. Jarosław P. Woźniak

Ks. Jarosław P. Woźniak

Kapłan archidiecezji lubelskiej, duszpasterz, doktor, adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, autor książki i artykułów naukowych z zakresu edukacji medialnej, zastępca Redaktora Naczelnego „Biuletynu Edukacji Medialnej”.

Książki autora: