Ks. Mariusz Lach SDB
Ks. Mariusz Lach SDB

Ks. dr Mariusz Lach SDB

(ur. 1970)

 

Urodził się 24 września 1970 roku w Świeciu nad Wisłą. Ukończył Technikum Leśne w Tuchowoli. W 1990 roku wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego (święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1999 roku). W latach 1999-2000 pracował jako kierownik internatu, katecheta i wychowawca w Salezjańskiej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku. W latach 2000-2005 odbył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone pracą magisterską „Amatorski teatr religijny w Polsce (1989-2004). Formy i przejawy”. W roku 2005 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Dramatu i Teatru KUL zakończone obroną doktoratu pt. „Człowiek jest najpiękniejszym mieszkaniem Boga – dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej”. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania badawcze dotyczą amatorskiego ruchu teatralnego, teatru religijnego, życia i twórczości Romana Brandstaettera.

Swoją przygodę z teatrem rozpoczął jako instruktor szkolnych grup teatralnych w Salezjańskiej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku oraz w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie w latach 1996-1999 współtworzył „Teatralną Szkołę Ewangelizacji Saruel”, którą prowadził aż do przeprowadzki do Lublina w 2000 roku. Wiosną 2001 roku, jako student polonistyki KUL, wraz z kilkoma znajomymi ze studiów wystawił spektakl Perła, inaugurując w ten sposób działalność „Inicjatywy Teatralnej Polonistów”, czyli Teatru ITP. Od tego czasu jest kierownikiem atrystycznym Teatru ITP, a zarazem reżyserem większości spektakli, a także autorem scenariuszy. Poszukując własnego stylu pracy reżyserskiej, doprowadził do rozwoju systematycznie działającej studenckiej inicjatywy kulturalnej. Czerpie z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej, podejmując kwestie dotyczące wartości i sensu życia. Sięgając po różne formy realizacji scenicznych (teatr słowa, pantomima, teatr tańca, teatr uliczny, a nawet elementy teatru kukiełkowego), kieruje przekaz do szerokiego grona odbiorców.

 

[za: www.kul.pl, wikipedia.org.pl]

Książki autora:

Opracowanie na temat amatorskiego teatru religijnego