Ks. Ryszard Koper
Ks. Ryszard Koper

Ks. Ryszard Koper

(ur. 1952)

 

Urodził się 4 stycznia 1952 roku we wsi Oseredek, parafia pw. św. Tomasza w Majdanie Sopockim. Ukończył Diecezjalne Seminarium Duchowe w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1977 roku z rąk ks. abpa Bolesława Pylaka. Pracował jako wikariusz 2 lata w Wojsławicach, następnie przez 12 lat w parafii Narodzenia NMP w Chełmie, po czym w roku 1981 został posłany przez Biskupa Ordynariusza do pracy wśród Polonii Nowego Jorku. Pracował w parafii polonijnej pw. Świętego Krzyża w Maspeth, Nowy Jork. W lipcu 2016 roku rozpoczął posługę duszpaterską w parafii Nativity of the Blessed Virgin Mary and St. Stanislaus Bishop and Martyr w Ozone Park NY (Narodzenia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika).

Współpracował z tygodnikiem polonijnym „˜Kurier Plus”, zamieszczając tam cotygodniowe refleksje w rubryce „Słowo na niedzielę”. Jego relacje z życia w Stanach Zjednoczonych są publikowane w Tygodniku „Niedziela”. Jest autorem książek: Ku wolności, Aby mądrzej żyć, Listy z Nowego Jorku, Nowojorskie zamyślenia (Lublin: Norbertinum 2002), Nie ma innej ziemi obiecanej, Okruchy mądrości, Mądrość i piękno, Wypłynęli na głębię, Pielgrzymka do Guadalupe, Ogrody nadziei, Na drogach zbawienia, Drogami Meksyku do Guadalupe, W poszukiwaniu mądrości życia, Okruchy mądrości, Światło przychodzące z Fatimy, Miłość i piękno, Podniebne szlaki Tybetu, Spojrzenie ku niebu – modlitewnik, Wiara i piękno, Bóg na drogach naszej codzienności, Okruchy mądrości III, Śladami Boga.

Książki autora:

Refleksje o Ewangelii według czytań dla roku C