Anna Poniatowska
Anna Poniatowska

Anna Poniatowska

(ur. 1939)

 

Urodziła się 14 września 1939 roku w Małyńsku. W 1969 r. ukończyła ekonomię w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego. Początkowo pracowała w Spółdzielni Ogrodniczej „Ogrodnik”, a następnie podjęła pracę nauczycielską i wychowawczą w szkołach Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie. Była opiekunką organizacji młodzieżowych i przewodniczącą Komisji Przedmiotów Zawodowych.

Autorka wywiadów prezentowanych w prasie lokalnej i małych form literackich wyróżnionych i nagrodzonych w ogólnopolskich konkursach: „Pamiętniki seniorów” (konkurs organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy, w latach 2004–2009) oraz „Opowieść wigilijna” (konkurs na stronie serwisu kobieta.dziennik.pl, 2008).

Wydała do tej pory: Magiczny świat szuflady (2004), Siostrzyczka (2005), Łańcuszek dobrych przypadków (2006), Przywracanie pamięci (2007),Magiczna szuflada (2008), Kaszkiet z jarmarku (2008), Barwy niedoli (2009), Gorzki smak dojrzewania (2010), Poszukiwanie przystani (2011). W roku 2020 Norbertinum upublikowało drugie wydanie Poszukiwania przystani, w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej, w tłumaczeniu prof. Jana Kłosa.

 

 

Anna Poniatowska was born on 14th September 1939 in Małyńsk. In 1969, she graduated from the Faculty of Production and Trade in Goods at the Higher School of Economics in Kraków with a degree in economics. Initially, she worked in the “Gardener” Agricultural Cooperative, and then as a teacher and educator in the Zygmunt Chmielewski Schools in Nałęczów. She was appointed a leader of youth organizations and chairperson of the Commission for Professional Courses.

The authoress of interviews published in the local press, and small literary forms honored and rewarded in all-Poland contests: “The Diaries of the Seniors” organized by the All-Poland Association of Seniors with its seat in Bydgoszcz (in the period of 2004–2009) and “The Christmas Eve Tale” placed on the website kobieta.dziennik.pl (2008).

Up to now she has published: The Magic World of the Drawer (2004), The Little Sister (2005), The Chain of Good Coincidences (2006), Bringing Back Memory (2007), The Magic Drawer (2008), The Flat Cap from a Fair (2008), The Colors of Misery (2009), The Bitter Taste of Maturation (2010), In Quest of a Harbor (2011).

Książki autora:

Opowieść o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie po rzezi wołyńskiej