Jan Władysław Woś
Jan Władysław Woś

Jan Władysław Woś

(ur. 1939)

 

Historyk, tłumacz, bibliofil i kolekcjoner, profesor uniwersytetów w Pizie, Heidelbergu, Trydencie i w Wenecji. Studiował na Wydziale Filozoficznym w Warszawie, a następnie we Włoszech, Belgii i Niemczech. Autor licznych prac naukowych w językach obcych. W 2011 roku  nakładem PIW ukazał się jego tom Ze wspomnień ucznia Liceum Kołłątaja w Warszawie (1954–1958), a 2012 roku w Lublinie zbiór opowiadań z dwoma tekstami autobiograficznymi (Sympozjum w Cassino i inne opowiadania). Od 1955 r. prowadzi dziennik, którego fragmenty zostały opublikowane w „Twórczości”, „Akcencie” i „Odrze”. Od 1967 r. przebywa za granicą. Od 1987 r. posiada obywatelstwo włoskie. W roku 2020 Norbertinum opublikowało tom jego szkiców i esejów poświęconych najciekawszym wystawom sztuki europejskiej we Włoszech, pt. Wystawy.

Książki autora:

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami