Robert Janik

dr hab. Robert Janik, prof. Politechniki Częstochowskiej

(ur. 1963)

 

Autor prac z dziedziny pedagogiki, nauk społecznych i religiologii. Przewodniczący Instytutu Rozwoju Pedagogiki Społecznej i Integracji Europejskiej w Hamburgu. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Współpracuje z Polską Misją Katolicką w Hamburgu, prowadząc poradnictwo z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym – zwłaszcza alkoholizmowi i konfliktom rodzinnym. Bierze udział w pracy Koła Teologów, powstałego przy Misji, zajmując się badaniem ruchów religijnych oraz postaw światopoglądowych. Opracowuje także programy z zakresu terapii społecznych, m.in.: Kompleksowy Trening Antyagresyjny oraz Trójwymiarowa Terapia Uzależnień Alkoholowych i Narkotycznych.

Książki autora:

Opracowanie na temat dwudziestowiecznych sekt i związków religijnych