Tadeusz Syguda
Tadeusz Syguda

Tadeusz Syguda

(ur. 1945)

 

Urodził się w 1945 r. w Kłobucku, jako syn Bolesława i Anny z domu Kaczmarzyk. Od urodzenia do pełnoletniości mieszkał w Kłobucku, gdzie w latach 1952–1963 ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1969 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja złóż węgla kamiennego. Po stażu pracy odbytym w Przedsiębiorstwie Rud Żelaza „Grodzisko”, w 1970 r. zamieszkał w Bytomiu i rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich”. Pracował na stanowiskach w dozorze kopalni. Ostatnie 10 lat pracy zawodowej, jako osoba kierownictwa kopalni, kierował Działem Inwestycji. W 1996 r. przeszedł na emeryturę i powrócił do Kłobucka. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Górników od jego założenia w 1999 r. Prowadzi małą pasiekę, a od 2008 r. jest prezesem Koła Pszczelarzy w Kłobucku. Swój czas poświęcił m.in. działalności społecznej, będąc w kadencji 2002–2006 radnym Rady Miejskiej w Kłobucku. Od 1997 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, pełniąc w nim funkcję Członka Zarządu, a od 2012 r. Wiceprezesa. Szczególnie interesuje się historią, zwłaszcza dziejami ziemi kłobuckiej. Był m.in. inicjatorem opracowania II tomu monografii Kłobuck. Dzieje miasta i gminy wydanego w 2010 r.