Anna Łosowska
Anna Łosowska

dr hab. Anna Łosowska

 

Ukończyła studia historyczne na UMCS (magisterium w roku 1977). W latach 1979-1980 studiowała na Podyplomowym Studium Neolatynistycznym (Uniwersytet Łódzki), a w latach 1982-1983 na Podyplomowym Studium Archiwistyki (Uniwersytet Warszawski). W roku 2005 obroniła pracę doktorską w Instytucie Historii UMCS, zaś w roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego w tymże Instytucie. W latach 2008-2012 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, od 2013 roku członek Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pracownik Archiwum Państwowego w Przemyślu (w latach 1979-1981), Archiwum Państwowego w Lublinie (1981-1988) oraz Archiwum i Muzeum UMCS (od roku 1988, obecnie kierownik tejże placówki). Ponadto wykładowca w Instytucie Historii UMCS (1992-2002 i od 2013) oraz w Podyplomowym Studium Archiwistyki UMCS (2006-2012). Autorka artykułów i publikacji poświęconych dokumentacji i archiwistyce, w tym studiów: Kolekcja i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl–Warszawa 2007, Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011. Jest także autorką prac biograficznych, m.in. biografii ks. prał. Jana Poddębniaka: Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin 2020.

Książki autora:

Biografia kapłana niezłomnego połączona z szerszym tłem dziejów Kościoła lubelskiego w 2. połowie XX wieku