Ks. Zbigniew Jan Kępa
Ks. Zbigniew Jan Kępa

Ks. mjr dr Zbigniew Jan Kępa

(ur. 1960)

 

Urodził się 8 grudnia 1960 roku w Żegocinie (województwo małopolskie). W latach 1979-1985 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; w październiku 1979 roku został przymusowo wcielony do „kompanii kleryckiej” w Bartoszycach, gdzie do maja 1980 roku  odbywał służbę wojskową. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w latach 1985-1996 jako wikariusz w Nowym Sączu oraz (od 1991 roku) w duszpasterstwie wojskowym. Od 1996 do listopada 2004 roku pełnił funkcję proboszcza parafii Straży Granicznej pw. św. Mateusza w Kętrzynie. 15 listopada 2004 roku został mianowany szefem Duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego; posiada stopień majora Straży Granicznej.

W 1998 roku otrzymał tytuł doktora teologii po obronie pracy: „Twórczy darwinizm" jako narzędzie propagandy antyreligijnej 1948-1956, napisanej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Jest autorem książek: Marksizm i ewolucja (Tarnów 1999) i Wybrane zagadnienia z etyki Straży Granicznej (Kętrzyn 1999), Z dziejów kościoła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie (Lublin: Norbertinum, 2004) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych m.in. w „Tarnowskich Studiach Teologicznych”, „Warmińskich Studiach Teologicznych”, „Przeglądzie Policyjnym”, „Problemach Ochrony Granic. Biuletynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, „Zagadnieniach Filozoficznych w Nauce” oraz „Naszej Służbie. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego”.

Zajmuje się problematyką etyki zawodowej, historią duszpasterstwa wojskowego oraz relacjami pomiędzy nauką, filozofią i teologią.

Książki autora:

Historia kościoła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie