Władysław Gołkiewicz
Władysław Gołkiewicz

prof. dr hab. Władysław Gołkiewicz

 

Obecnie emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego. Swoje życie związał z chemią. Najpierw pracował w Chemicznej Spółdzielni Pracy „Permedia”. Tam związał się z „Latarnią”, czyli teatrem amatorskim powstałym w latach 50. wokół Barbary Koterwas. W tym środowisku zaczął pisać wiersze i przygotowywać materiały na scenę. Stworzył między innymi widowiska takie jak: Obraz z Powstania Warszawskiego, My jej szukamy, Kobieta od lat dwu aż do... oraz Droga. Później pracował na Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmaceutycznym. W 1987 r. zrobił habilitację, a 12 kwietnia 1999 r. otrzymał akt nadania tytułu naukowego profesora. Od 1998 do 2003 był kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Bardzo uznany w swoim środowisku, na zaproszenie redakcji opracował rozdział o gradientowej chromatografii planarnej w podręczniku Handbook of Thin-Layer Chromatography (Marcel Dekker, New York, 3 wydania).

 

18 lutego 2016 r. – promocja tomiku Skojarzenia Władysława Gołkiewicza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – relacja

Książki autora:

Wiersze, fraszki, aforyzmy