Ks. Ryszard Iwan
Ks. Ryszard Iwan

Ks. dr Ryszard Iwan

(ur. 1950)

 

Urodził się 9 czerwca 1950 roku w Rawie (woj. lubelskie). Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1974 roku w seminarium lubelskim, gdzie też został wyświęcony na kapłana. W pracy duszpasterskiej zajmował się m.in. duszpasterstwem młodzieży akademickiej. W latach 1977-1980 studiował na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie 20 maja 1984 roku doktoryzował się pod kierunkiem ks. prof. Władysława Piwowarskiego na podstawie pracy „Społeczna doktryna Kościoła w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski”. Studia specjalistyczne w zakresie „caritaswissenschaft”, powiązane z praktyką metod i organizacji pracy kościelnej caritas, odbył w latach 1986-1988 na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim w południowych Niemczech. W 1989 roku otrzymał stypendium naukowe od Konrad Adenauer Stiftung z St. Augustin przy Bonn. Opublikował dwie książki poświęcone myśli społecznej kard. Stefana Wyszyńskiego, a także szereg artykułów z zakresu społecznego nauczania Kościoła i jego charytatywnej posługi. Od 1990 roku prowadzi dzuszpasterstwo polonijne w Polskiej Misji Katolickiej w Kiel w Północnych Niemczech.

Książki autora:

Teksty dotyczące przemian mentalnościowych społeczeństwa polskiego w okresie transformacji.