Andrzej Tyszka
Andrzej Tyszka

Dr hab. Andrzej Tyszka

(ur. 1934)

 

Polski socjolog kultury, działacz opozycji w PRL, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1969 do 2000 pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1970 obronił pracę doktorską Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia) napisaną pod kierunkiem Antoniny Kłoskowskiej, w 1981 habilitował się na podstawie pracy Struktura społeczeństwa i kultura socjalistyczna. Jest autorem książek Olimpia i Akademia: szkice o humanistycznej treści sportu (1970), Uczestnictwo w kulturze:o różnorodności stylów życia (1971), Interesy i ideały kultury: struktura społeczeństwa i udział w kulturze (1987), Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice (1993), Żyjąc wśród leśnych ogrodów (2003). Socjologia dla patrzących z ukosa (2007).