Elżbieta Hałas
Elżbieta Hałas

Prof. dr hab. Elżbieta Hałas

(ur. 1954)

 

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1973-1978 studiowała filozofię, nauki społeczne i romanistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium z filozofii uzyskała w 1978 r. na podstawie pracy Floriana Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego i jej metodologiczne konsekwencje. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 1986 r. na reaktywowanym Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Otrzymała w 1989 r. Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Habilitowała się w 1993 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej Konwersja. Perspektywa socjologiczna. W latach 1981-2003 pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w od 1994 r. była kierownikiem Katedry Socjologii. W latach 1994-1996 kierowała Sekcją Społeczną, przekształconą wówczas w Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Wykładała w University of Georgia at Athens (USA). W latach 1998-2001 była Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Naukowego KUL. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2003 r. na wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 2003. Od roku 2008 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii.

Zajmuje się teorią kultury i metodologią nauk o kulturze, socjologią kulturową i socjologią teoretyczną oraz socjologią jednostki i socjologią religii. W sferze jej zainteresowań znajdują się: symbolizm społeczny i polityka symbolizacji, pamięć zbiorowa, relacje społeczne, interakcje społeczne i komunikacja społeczna, konwersja i zaangażowanie w ruchy społeczne.

Książki autora:

Zagadnienie konwersji w ujęciu socjologicznym