red. Joanna Michalczuk
red. Joanna Michalczuk

Dr hab. Joanna Michalczuk

 

Doktor hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru

W latach 1994-1999 odbyła studia polonistyczne na KUL, które ukończyła z wyróżnieniem. W 1999 obroniła pracę magisterską: Życie teatralne w Lublinie w latach 1892-1893, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. M. Lewko.
Od 2000 roku asystentka–doktorantka (w latach 2001-2004 – doktorantka–stypendystka) w Katedrze Dramatu i Teatru KUL, prowadząca zajęcia najpierw z dokumentacji teatralnej, później również z dramatu polskiego XX wieku, historii teatru, teorii dramatu i teatru, modeli aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku.
W 2006 roku obroniła pracę doktorską: Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, (promotor prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara i prof. dr hab. Jacek Popiel), za którą otrzymała Nagrodę Rektora KUL.
Od 2008 roku adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru KUL.
Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół zagadnień związanych ze współczesną dramaturgią i teatrem.
Od 2016 jest kuratorem Koła Naukowego Teatrologów KUL.

Najważniejsze dzieła:
Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 318.

Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 394.