Ryszard Montusiewicz (oprac.)
Ryszard Montusiewicz (oprac.)

Ryszard Montusiewicz (oprac.)

 

Dyrektor i redaktor naczelny lubelskiego oddziału TVP. Razem z rodziną na misjach ewangelizował na Białorusi i w Izraelu. Po powrocie do Polski został redaktorem naczelnym Radia Lublin. Do 4 marca 2016 był też prezesem stowarzyszenia Lubelska Fara, które chciałoby odbudować kościół farny św. Michała Archanioła wzniesiony w połowie XIII wieku w miejscu dzisiejszego placu Po Farze.