Sławomir N. Goworzycki

Sławomir N. Goworzycki

(ur. 1966)

 

Urodził się w roku 1966 w Warszawie i tam mieszka. Historyk i nauczyciel; doktor socjologii KUL. W roku 2006 ukazała się jego powieść z dziejów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku pt. Tamtego lata. Zatajona historia Polaków, wznowiona w roku 2011. W Norbertinum opublikował zbiory rozważań o kondycji współczesnego polskiego społeczeństwa: Kobiety. Rewolucja. Kaznodziejstwo (2018), O pustych kościołach i „koronawirusie” w Polsce współczesnej. Kalendarz dygresyjny (2021), Wyszły tam też jego książki Relokacja przybyszów z Ukrainy. Listy bez odpowiedzi (2022) i O powrót na Ukrainę – Wołanie o pokój. Listy bez odpowiedzi. Część druga (2023).

 

„Sławomir N. Goworzycki” jest to pseudonim autora czynnego także pod własnym imieniem i nazwiskiem.

 

Zob. również: Marcin Drewicz, Polak Polakowi... czyli podzwonne. O tym, jak na stulecie wydarzeń nie wydano powieści „Tamtego lata...” S.N. Goworzyckiego.

Książki autora:

Zbiór refleksji o sytuacji społecznej w Polsce w obliczu fali uchodźców z Ukrainy

Zapis refleksji o stanie polskiego społeczeństwa w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2

Zbiór refleksji o sytuacji społecznej w Polsce w obliczu fali uchodźców z Ukrainy