Antoni J. Nowak OFM
Antoni J. Nowak OFM

Antoni Jozafat Nowak OFM

(1935-2013)


Urodził się 8 marca 1935 roku w Katowicach. W czasach wojny przez kilka lat był łącznikiem wspomagającym tajną organizację AK. W 1952 roku wstąpił do franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz psychiatrię w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1979 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie był wykładowcą. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika katolickiego "Zwycięstwo Niepokalanej". Zmarł 23 marca 2013 roku w Katowicach.

Książki autora:

Rozważania o roli kobiety w Kościele