Jerzy Dębski

dr hab. Jerzy Dębski

Zakres działalności naukowej: geografia ekonomiczna, gospodarka planowania przestrzennego, zagadnienia osadnictwa w planowaniu przestrzennym.