Waldemar Gorzym-Wilkowski

dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski

 

Adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania.