Zbigniew Pastuszak
Zbigniew  Pastuszak

dr hab. Zbigniew Pastuszak

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego (2012-2016, 2016-2020); Profesor nadzwyczajny UMCS; Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania (od 1.10.2009 r.).

Publikacje: ok. 250 prac naukowych, w tym kilkadziesiąt artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych.