Agnieszka Trześniewska (red. nauk.)

dr Agnieszka Trześniewska

 

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską od drugiej połowy XIX wieku, animal studies, ekokrytkę, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka tomu Bolesław Prus. Pomiędzy tekstami (2017). Współpomysłodawczyni i współredaktorka serii „Zielona Historia Literatury”,w ramach której ukazały się: Emancypacja zwierząt? (2015), Ekomodernizmy (2016), Między empatią a okrucieństwem (2017), w przygotowaniu (Nie)zapomniane zwierzęta. Autorka artykułów w tomach zbiorowych. Publikowała również w czasopismach, m.in.: „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podteksty”, „Amor Fati”.

 

Zob. także: Agnieszka Trześniewska

Książki autora:

Artykuły poświęcone badaniom literackim w perspektywie współczesnej ekologii