Dariusz Piechota (red. nauk.)
Dariusz Piechota (red. nauk.)

dr Dariusz Piechota

 

Doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę drugiej połowy XIX wieku, zagadnienia dotyczące genologii fantastyki, takie jak: utopia, science fiction i fantasy, współczesną kulturę popularną, ekokrytykę oraz animal studies. Autor artykułów drukowanych w tomach zbiorowych oraz czasopismach, m.in.: „Czas Kultury”, „Fragile”, „Maska”, „Nasza Rota”.

 

Zob. także: Dariusz Piechota

Książki autora:

Artykuły poświęcone badaniom literackim w perspektywie współczesnej ekologii