Andrzej Miszczuk (red. nauk.)
Andrzej Miszczuk (red. nauk.)

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

(ur. 1961)

 

Urodził się 20 lutego 1961 r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1984), Stopień doktora (1991) oraz doktora habilitowanego (2004) nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej uzyskał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1990 r. zatrudniony na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, a od 2006 r. w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Do 4 maja 2009 r. był rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany przez Prezydenta RP. Prowadzi badania w zakresie: procesów demograficznych, rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej UE, funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i UE, współpracy transgranicznej. Opublikował (jako autor i redaktor) 12 monografii i ponad 140 artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika naukowego „Barometr Regionalny”.

 

Zob. także: Andrzej Miszczuk