Zygmunt Warzocha
Zygmunt Warzocha

Zygmunt Warzocha

 

Z wykształcenia technik ortopeda i magister ekonomii ze specjalizacją: ekonomika i organizacja przemysłu. Ponad czterdziestoletni okres pracy zawodowej związał z protetyką i ortotyką ortopedyczną. Był pracownikiem Zakładów Sprzętu Ortopedycznego w Warszawie, pierwotnie jako stażysta, później konstruktor przedmiotów ortopedycznych w dziale technologicznym, a następnie inspektor kontroli jakości produkowanych wyrobów (1961–1963). Po przyjeździe do Lublina pracował na stanowisku Kierownika Technicznego Przyklinicznych Warsztatów Ortopedycznych Akademii Medycznej w Lublinie (1964–1981), Dyrektora Technicznego Zakładów Sprzętu Ortopedycznego przy Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie (1982–1998), a później Samodzielnego Publicznego Zakładu Ortopedycznego w Lublinie (1999–2002). Obecnie przebywa na emeryturze.

Przez wiele lat zajmował się osobiście konstruowaniem ortotycznych przedmiotów ortopedycznych, głównie korekcyjnych, i zaopatrywaniem w nie kończyn dolnych i górnych z wadami wrodzonymi u dzieci, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie po ich urodzeniu. Ponad dziesięć nowatorskich opracowań konstrukcji przedmiotów jego autorstwa zgłoszono do Urzędu Patentowego RP, gdzie uzyskały miano wzorów użytkowych i zostały objęte prawem ochronnym tegoż Urzędu. Posiadaczem i właścicielem ich patentów jest Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

W uznaniu twórczej aktywności zawodowej oraz ogółu dokonań w funkcjonowaniu i rozwoju usług zdrowotnych z zakresu protetyki i ortotyki ortopedycznej w Lublinie został uhonorowany: Srebrną odznaką racjonalizatora produkcji Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego w Warszawie, Honorową odznaką Akademii Medycznej w Lublinie, Złotą odznaką Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie, Srebrną, honorową odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”, odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Książki autora: