Anna Zielińska (red.)

Anna Zielińska

 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filologia polska) oraz studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze (UMCS), nauczycielka, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, wiceprzewodnicząca, a od 2011 roku członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie. Związana z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. W 1996 roku opublikowała tomik poezji Jej imię w imieniu rozpoznam (Lublin: wyd. Paulistki); jej wiersze były drukowane w almanachu poezji religijnej A Duch wieje kędy chce (Lublin 1996), w antologii poezji W szczęściu mi do twarzy (Szczecin 1998) oraz w kwartalniku uczniów i nauczycieli „Scriptores Scholarum”. W 2007 roku opublikowała książkę Żyć uwielbieniem, a w roku 2013 – tomik poezji Wzrastanie. Mieszka w Lublinie.

Książki autora:

Artykuły i materiały dydaktyczne związane z 700-leciem Lublina