Jarosław Cymerman (oprac.)
Jarosław Cymerman (oprac.)

dr Jarosław Cymerman

(ur. 1975)

 

Teatrolog i literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej UMCS. Kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Krytyk i edytor. Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza. Stały współpracownik kwartalnika „Akcent” i miesięcznika „Teatr”. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.