Jan Kukiełka (red. nauk.)
Jan Kukiełka (red. nauk.)

Dr hab. inż. Jan Kukiełka, prof. nadzw. WSEI


Doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier. W latach 1970–2010 zatrudniony jako wykładowca, profesor Politechniki Lubelskiej, od 2010 r. profesor WSEI. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację Projektowanie i budowa dróg. Autor patentów z zakresu sposobu wytwarzania betonu cementowego z wykorzystaniem grysów otoczonych mastyksem asfaltowym, sposobu wytwarzania i układania darniny, zwłaszcza do pokryć skarp. Współautor patentu dotyczącego sposobu wytwarzania betonów kruszowo-asfaltowo-cementowych. Autor licznych publikacji, referatów, opracowań naukowych. Organizator krajowych oraz zagranicznych konferencji. Promotor ponad 200 prac magisterskich.

Książki autora:

Publikacja pokonferencyjna po Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej