Stanisława Burda
Stanisława Burda

Stanisława Burda

(1930-2019)


Stanisława Burda z d. Michałek urodziła się 3 października 1930 r. w Zakrzowie (woj. małopolskie). Ukończyła szkołę średnią w Tarnowie. W latach 1951–1953 studiowała filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium uzyskała w 1966 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1954 r. związana z Ziemią Hrubieszowską. Przez 48 lat pracowała jako polonistka w szkołach średnich w Hrubieszowie. Decyzją Kuratora  Okręgu Szkolnego w Lublinie, z dniem 14.10.1973 r. powołana została na stanowisko profesora szkoły średniej. Jednocześnie była animatorem ruchu recytatorskiego i teatralnego. Była również ławnikiem i społecznym kuratorem sądowym. Debiutowała w 1949 r. wierszem W górach na łamach „Gazety Tarnowskiej”. Za pracę dydaktyczną, działalność kulturalno-oświatową i publicystyczną otrzymała wiele nagród, m.in. nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970, 1972, 1973), Ministerstwa Oświaty (1972, 1976), nagrodę im. T. Nocznickiego (1976).  Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Recytatora i in. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy.

Opublikowała wiele tomów poezji, w której wyrażała swoje przywiązanie do wiary, ojczystej przyrody i tradycji, do mowy polskiej.

Zmarła 5 maja 2019 roku.