Marek Zdrojewski – „Aremi”
Marek  Zdrojewski – „Aremi”

Marek Zdrojewski – „Aremi”

(1933-2012)

 

Urodzony w Warcie n. Wartą. Matura w Sieradzu (1951). Studia w Łodzi i Lublinie (1951-1955). Historyk. Od 1953 r. pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od 1962 r. czynny jako iluzjonista. W tym charakterze znany pod pseudonimem „Aremi”. Uczeń Salvano”. Zdał co prawda egzamin i jest profesjonalistą, jednak uważał się za półzawodowca. Status ten komentował tak: „Połowie widzów sprawiam zawód, a połowę zadowalam”. Członek Związku Artystów Scen Polskich i Krajowego Klubu Iluzjonistów. Wchodził w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o uprawnienia artystów estradowych. Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce związanej ze sztuką iluzji, w tym książki Sztukmistrz Twardowski i polonijni iluzjoniści (Lublin 1986).

Zmarł 17 listopada 2012 roku.

Książki autora:

Eseje o słynnych iluzjonistach i sztuce iluzji