Ks. Marian Zdzisław Stepulak
Ks. Marian Zdzisław  Stepulak

Ks. dr Marian Zdzisław Stepulak

(ur. 1957)

 

Urodził się w Kąkolewnicy, święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 r. Studia psychologiczne uwieńczył w KUL doktoratem. W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie psychologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Ruzomberku (Słowacja). Zajmuje się problematyką psychychologicznych koncepcji człowieka oraz etyką zawodu psychologa. Od 1989 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Ogólnej KUL. Wykłada psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych oraz naukowych publikacji książkowych, takich jak: Koncepcja człowieka w ujęciu księdza Zygmunta Mościckiego (Siedlce 1994), Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej (Lublin 1995), Męczennicy Podlasia (Siedlce 1995), Wybrane zagadnienia z psychologii religii (Siedlce 1996). Efektem zainteresowań duszpasterskich są prace o charakterze popularnonaukowym, takie jak: Droga do świątynii (Warszawa 1993), Tajemniczy świat (Lublin 1994), Oczekiwanie (Warszawa 1995), Milczenie (Siedlce 1997).