Wiesław Paweł Szymański

prof. dr hab. Wiesław Paweł Szymański

(1932-2017)

 

Urodził się 18 lutego 1932 roku w Częstochowie. Polski krytyk literacki, historyk literatury, prozaik, pracownik naukowy. Od 1989 roku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1953 rokuk. W latach 1972-1975 był lektorem i wykładowcą literatury polskiej w Nancy we Francji. Rozprawy, artykuły i recenzje drukował m.in. w czasopismach: „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Współczesność”, „Znak”, „Życie Literackie”. W zakresie historii literatury specjalizuje się w szeroko rozumianym piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego.

Książki autora:

Zapis rozmów o sztuce, kulturze, literaturze, życiu...