Magdalena Jankowska
Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

(ur. 1953)


Właściwie Maria Magdalena Jankowska (ur. 3 lutego 1953 w Puławach) – poetka, krytyk teatralny i pisarka. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, a następnie Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Metodyki Języka Polskiego. Później pracowała w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Debiutowała w 1986 r. dziewięcioma wierszami opublikowanymi w tygodniku „Radar”. Jej poezja ukazywała lub ukazuje się w: „Akancie”, „Akcencie”, „Frazie”, „Czasie Kultury”, „Kamenie”, „Kresach”, „Opcjach”, „Pograniczach”, „Pracowni”, „Res Publice”, „Toposie”, „Tyglu Kultury”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym” i „Zwierciadle”. Swoje wiersze publikowała również w: „Dynamisie”, „Lublin – Kultura i Społeczeństwo”, „Miesięczniku Prowincjonalnym”, „Nestorze”, „Nowym Medyku”, „Okolicach” i „Tece Puławskiej”.

Opublikowała następujące tomy poezji: I co dalej? (1990), Kula i skrzydło (1992), Zbiór otwarty (1994), Tak się składa (1998; nagroda w Konkursie im. Anny Kamieńskiej), Już (2002), Salon mebli kuchennych (2006), Skrzyżowanie (2011), Dobierany (2014). Jest również autorką książek prozatorskich: Billing (2001) i Gabion (2015) oraz zbioru szkiców i recenzji teatralnych Tak, widziałam to. Tak to widziałam (2016).

Jako recenzentka debiutowała w 1987 r. w „Kamenie”, w której następnie prowadziła autorską rubrykę Bez klaki”. Współpracowała lub współpracuje z: „Kresami”, „Tygodnikiem Współczesnym”, „Na przykład”, „Sycyną” i „Akcentem”. Ocenia spektakle wystawiane w teatrach: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena, Teatr Provisorium, Scena Plastyczna KUL i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Recenzuje również festiwale teatralne – głównie odbywające się w Lublinie – Międzynarodowy Festiwal Teatralny Konfrontacje i Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”.