Zygmunt Marek Miszczak
Zygmunt Marek Miszczak

Zygmunt Marek Miszczak

(ur. 1965)

 

Urodził się w 1965 roku w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 80. i 90. XX wieku czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i niepodległościową (członek m.in. Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiego Ruchu Oporu), internowany i wielokrotnie represjonowany. Publicysta, redaktor i drukarz pism podziemnych, kolporter wydawnictw niezależnych. W latach 1990–1994 radny Rady Miejskiej I kadencji w Lublinie. Żonaty (żona Anna). Pracuje w Lechaa Consulting sp. z o.o. i Potest sp. z o.o. jako pracownik Działu Projektów.

W ostatnich latach rozwija swoją pasję tworzenia poezji. Wiersze publikował w prasie oraz w almanachach i antologiach poetyckich. Jest autorem tomiku Rozproszenie (2011), trzech zbiorów wierszy dla dzieci: Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba (2013), Czego słowik nie zaśpiewa (2017) oraz Znowu wakacje. Wiersze o czterech porach roku (2018), a także tomów poezji patriotycznej: Śladem ojców (2016) i Mały patriota. Wiersze rocznicowe (2021), Reduta (2022), Ziarno. Rzecz o Niezłomnych (2023). Laureat II nagrody w dziedzinie poezji w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka (2008), III nagrody w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół – Drgawka (2015), III nagrody w kategorii Twórczość Literacka w odbywającym się w Bydgoszczy VIII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART (2019), wyróżnienia w II Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy (2008) oraz w Jesiennych Debiutach Poetyckich w Lublinie (2010).

29 lipca 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności – „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

W listopadzie 2017 roku „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz Jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina” został uhonorowany Medalem 700-Lecia Miasta Lublin.

11 listopada 2019 roku odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka przyznany przez Prezydenta RP Medal 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

8 grudnia 2020 roku uhonorowany został Dyplomem i Statuetką „Drzwi do Wolności”, przyznanymi przez Kapitułę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci”.

Jest inicjatorem, współorganizatorem i członkiem jury Konkursu Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” (2022, 2023).

 

Zob. także: Zygmunt Marek Miszczak (oprac.)

 

Wrzesień 2016 – Spotkanie z Zygmuntem Markiem Miszczakiem, Dom Kultury LSMrelacja