Arkadiusz Frania
Arkadiusz Frania

dr Arkadiusz Frania

(ur. 1973)

 

Poeta, prozaik, krytyk literacki. Urodził się 4 maja 1973 r. w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie). W latach 1993-1994 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, zaś w latach 1994-1999 filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49 (Uniwersytet Śląski). Jako poeta debiutował w „Dzienniku Częstochowskim. 24 godziny” w roku 1993. Opublikował siedem zbiorów poetyckich: na przykład mnie nie ma (Częstochowa 1994, 1996), powiedz mi siebie (Częstochowa 1995, 1996), na zimnym uczynku (Kraków 1999), ale się nie budzę (Bydgoszcz 2004), zacząć nic od początku (Warszawa 2012), Zbieracze lawendy (Lublin 2016), Oset (Lublin 2019), Kropka i kropla (Lublin 2023); dwie książki prozatorskie: Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka (Częstochowa 2010, wyd. w jęz. serbskim – Knjaževac 2014), Rzeźby w maśle. Prozy z pamięci (Warszawa 2014); pięć książek krytycznoliterackich: „Solidne niefarbowane retro”. O poezji Tadeusza Gierymskiego (Częstochowa 2004), Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego (Częstochowa 2005), Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia (Częstochowa 2007), Lipton story. Esencje krytyczne o sztuce pisarskiej Jacka Durskiego (Warszawa 2009), Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy (2019). Współpracuje z wieloma pismami kulturalnymi w kraju i za granicą.

Wiersze, opowiadania i teksty krytycznoliterackie były tłumaczone na języki: serbski, macedoński, słoweński, włoski i angielski. Ukazały się też dwie osobne serbskie edycje utworów: proza Asocijacije (2014, przekład Olga Lalić-Krowicka) i wybór wierszy Na sudnji cas zakasni (2016, przekład Olga Lalić-Krowicka i Wesna Dencic).

W 2014 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2020 roku – Nagrodę Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury.

Był stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2020) i Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2021).