Maciej Bałtowski

Prof. dr hab. Maciej Bałtowski

(ur. 1953)

 

Maciej Bałtowski, profesor ekonomii, Kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Autor pięciu książek oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych na temat transformacji gospodarczej i przekształceń własnościowych w Polsce. Jego zainteresowania badawcze obejmują także problemy polityki gospodarczej i roli państwa oraz własności państwowej we współczesnych gospodarkach. Od 2010 r. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.