Ryszard Wiśniewski (red. nauk.)

Ryszard Wiśniewski

(ur. 1932)

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Infomacji i Inwestycji Zagranicznych SA.