Andrzej Miszczuk
Andrzej Miszczuk

Prof. n. dr hab. Andrzej Miszczuk
(ur. 1961)

  Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.
Zajmuje się rozwojem lokalnym i regionalnym, polityką regionalną, współpracą transgraniczną i problematyką samorządu terytorialnego. Od 1990 r. pracuje na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, a od 2006 r. w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, zarządu Polskiej Sekcji Regional Studies Association.
Do 4 maja 2009 r. był rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.