Dora Kacnelson
Dora Kacnelson

Dora Kacnelson, doktor filologii, slawistka, badaczka twórczości Adama Mickiewicza, autorka licznych opracowań na temat uczestników powstania listopadowego i styczniowego. Opublikowała m.in. (Wrocław 1974), Poezja Mickiewicza wśród powstańców. Wiek XIX. Z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty (Kraków 1999). Wiele ważnych rozpraw opublikowała w czasopismach i księgach zbiorowych, np. Uczestnicy spisków lat 1839-1845 w Królestwie Polskim na katordze nerczyńskiej (1981), Piotr Wysocki w pieśni gminnej (1983). Publikowała na łamach ''Zeszytów Historycznych'', ''Kultury'', ''Arcan'', ''W kręgu kultury'' (kontynuacja przedwojennego ''Ateneum Wileńskiego''). Zmarła 1 lipca 2003 r. w Berlinie.

Książki autora:

Opracowanie rosyjskich archiwaliów dotyczących procesów za lekturę książek A. Mickiewicza