Lech Maliszewski (red. nauk.)
Lech Maliszewski (red. nauk.)

dr Lech Maliszewski

 

Doktor nauk humanistycznych (historia), starszy redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor artykułów i opracowań z zakresu historii Polski okresu międzywojennego, historii Lublina oraz dziejów UMCS.